Turnéorganisasjonen
Postadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Besøksadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Telefon: 62 59 87 87 • Nettsted: www.turneorg.no
Produksjonsliste
Program
Turnéorganisasjonen
Viser 67 produksjoner
Kunstarter i samspill • 1 - 4
Musikk • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Film, Musikk • VG1 - VG3
Litteratur, Kulturarv • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst, Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 5 - 7
Litteratur • 10 - 10
Visuell kunst • 10 - 10
Visuell kunst • 9 - 9
Musikk • 4 - 7
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 8 - 10
Musikk • 1 - 3
Litteratur • 1 - 3
Annet • 2 år - 4 år
Annet • 2 år - 4 år
Litteratur • 1 - 1
Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • 9 - 10
Litteratur • 1 - 4
Scenekunst • 1 - 3
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 6 - 6
Visuell kunst • 1 - 4
Visuell kunst • 9 - 9
Film • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • 8 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur • 1 - 3
Litteratur • 7 - 7
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 5 - 7
Visuell kunst • 1 - 1
Kunstarter i samspill • 1 - 3
Litteratur • 5 - 5
Litteratur • 1 - 3
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Litteratur • 1 - 4
Scenekunst • 4 - 7
Visuell kunst • 9 - 10
Film • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 3 - 4
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Litteratur • 5 - 6