hedmark

For utøverne

Vi har flyttet

Vi har flyttet

... men dro ikke langt av gårde! Mandag 16.12. flyttet vi inn i den gamle administrasjonsbygningen til Teater Innlandet på Disentunet. Vår nye post- og besøksadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar.

Reise på turné?

Reise på turné?

Vil du gjerne reise på turné til skoler i Hedmark? Vi ønsker å komme i kontakt med kunstnere/grupper som vil tilby produksjoner for elever i grunnskolen og videregående skole.

Velkommen til oss!

Et bredt utvalg produksjoner vil gjeste skolene i Hedmark i ukene og månedene som kommer.

Programmet for våren 2017 er klart, og endelige datoer er sendt til grunnskolene i egen oversikt. 

Følg oss på