hedmark

Reise på turné?

Vil du gjerne reise på turné til skoler i Hedmark? Vi ønsker å komme i kontakt med kunstnere/grupper som vil tilby produksjoner for elever i grunnskolen og videregående skole.

Forslag til turneer tas imot hele året. Siste innmeldingsfrist for neste skoleårs turneer er 1. september.

Bruk skjemaene nedenfor for å sende inn tilbud:

 

Kunstarter i samspill: Velg den sjangeren som er mest relevant for produksjonen, og spesifiser på skjemaet hvilke andre kunstarter som inngår.

Ta direkte kontakt med Hedmark fylkeskommune, Kultur og kompetanse, for produksjoner med hovedfokus på kulturarv.

Utfylt skjema sendes pr. e-post til post@turneorg.no, eller som brev til: Turnéorganisasjonen, Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar

Tilbudene følges opp av fagprodusentene våre. En oversikt over disse finner du her.

Oppdrag honoreres iht. gjeldende satser for Den kulturelle skolesekken.

 

Kvelertak på turné

Kvelertak på turné

Kameleon på turné

Kameleon på turné