hedmark

Styret

Styremedlemmer i Turnéorganisasjon for Hedmark 2015–16:

Oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund:
Terje Røe, leder
(Vara: Lise Selnes)

Oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Stine Skrutvold Skjæret
(Vara: Anette Solberg)
Randi Kjøs
(Vara: Bjørnar Tollan Jordet)

Brukerrepresentant, oppnevnt av Hedmark fylkeskommune:
Beate Hjertager
(Vara: Cathrine Hagen)

Oppnevnt av kunstnerorganisasjonene:
Hanne Lillebo
(Vara: Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge)

Ansattes representant:
Knut Inge Erlingsen
(Vara: Mette Renolen)

Ved spørsmål direkte rettet til ToHs styre, ta kontakt med styreleder Terje Røe, tlf. 90 67 80 05, e-post: terje-roe@hotmail.com