hedmark

DVD fra UKMs fylkesmønstring

Det er fortsatt mulig å bestille DVDer fra forestillingene under UKMs fylkesmønstring 2010.

Pris: kr. 80,- for én forestilling og 150,- for alle tre.

Ønsker du å bestille, så send en mail til oddveig@momento.name, eller gjør betaling til:

Momento, Jessnesvn. 602, 2320 Furnes
Kontonr. 9713.56.99385

Merk innbetalingen med navn, adresse og hvilke forestillinger du vil ha.

DVDene blir portofritt tilsendt når betaling er registrert.

 

UKM-DVD

UKM-DVD