hedmark

Norsk Scenekunstbruk og DKS

Satsingen på Den kulturelle skolesekken har gjort at etterspørselen etter god scenekunst har økt betraktelig. Etterspørselen vil øke ytterligere når og hvis DKS utvides til også å gjelde videregående skoler og barnehager.

Det må tilføres ekstra midler til scenekunstfeltet for å nå målet om å gi alle grunnskoleelever et årlig scenekunsttilbud. I fordelingen av spillemidlene til Den kulturelle skolesekken tildeles Norsk Scenekunstbruk 3 mill. Rikskonsertenes skolekonsertordning får til sammenligning 19 mill pr. år.

Det er nå utarbeidet en debattartikkel om dette som innspill til statsbudsjettet, den kommende stortingsmeldingen om ”Den kulturelle skolesekken”, Løkenutvalgets gjennomgang av tilskuddsordninger på kulturfeltet og den varslede Scenekunstmeldingen. Artikkelen presenteres av nettverket av de faglig ansvarlige for scenekunstfeltet i fylkeskommunene.

Du kan lese denne artikkelen [her].

 

Fra Hege Haagenruds "Så tag nu mine händer" som turnerer i Norsk Scenekunstbruk.

Foto: Siren Lauvdal