hedmark

Stor interesse for å reise på Hedmarks-turné

Stor interesse for å reise på Hedmarks-turné for Turnéorganisasjonen

Etter at forslagsfristen gikk ut 1. september, har Turnéorganisasjonen fått inn hele 118 programforslag.

Dette er fra utøvere og kunstnere som ønsker å reise på turné for Den kulturelle skolesekken (DKS) i neste skoleår. Hele 48 av forslagene er innenfor dans og teater. Resten fordeler seg på 25 innen musikk, 9 visuell kunst, 8 litteratur, 8 film og 20 med flere kunstarter i samspill.

Gjesteopphold med Eivind Buene         

Vårt programarbeid for neste skoleår starter i disse dager, og den prosessen gjøres i samarbeid med forfatter og komponist, Eivind Buene. Han er på et toårig gjesteopphold i Turnéorganisasjonen med støtte fra Norsk kulturråd.

«Antallet forslag i tillegg til kvaliteten på det som er kommet inn, både utfordrer og inspirerer oss i utviklingen av kunst- og kulturtilbudet til elever i Hedmark. De fortjener det beste og mest spennende av det som rører seg», sier Håkon Skoge, daglig leder i Turnéorganisasjonen.

 

Eivind Buene

Eivind Buene