hedmark

Kunst underveis på Holt, Kvikne og Børstad

Turnéorganisasjonen og Den kulturelle skolesekken i Hedmark fyller 25 år! -Kunst underveis på Holt, Kvikne og Børstad
 

Vi har gleden av å meddele at Holt ungdomsskole i Kongsvinger, Kvikne skole og barnehage på Tynset og Børstad ungdomsskole i Hamar er plukket ut til å få tre dagers kunstfestival!

Under Kunst underveis skal elevenes «stemmer» komme til uttrykk gjennom et spekter av kunstarter. Eivind Buene har komponert et verk på syv satser. Dette skal elevene gå løs på uten silkehansker. Bestillingsverket fremføres live av neoN-ensemblet ved hver av de tre urfremføringene.

Kunst underveis

Holt ungdomsskole fra 6. til 8. desember 2016
De vil ha hovedvekt på visuell kunst, dans og skriveverksted. Ungdomsskolen har et eget kulturforum, og med valgfaget «sal og scene» som en sentral del av skolens virksomhet, innehar skolen selv en viktig ressurs i realiseringen av festivalen sammen med Turnéorganisasjonen

Kvikne skole og barnehage fra 14. til 16. februar 2017
«Vis, at du er født høyt oppe med vidt utsyn!» (Bjørnstjerne Bjørnson)

Med disse ordene ønsker skolen å satse på kunstuttrykk som er nye for dem, koblet til et lokalsamfunn med egen kultur. Samtidskunst og filmproduksjon vil være kunstneriske virkemidler i elevenes «kommentar» til bestillingsverket.

Børstad ungdomsskole fra 21.til 23. mars 2017
Med mottaksklasse for nyankomne ungdommer, har Børstad ungdomsskole en tydelig internasjonal profil. Dette vil komme til uttrykk under denne festivalen. Skolens egne ressurser innen billedkunst, dans og tekstproduksjon vil være et spennende utgangspunkt når de skal gå løs på bestillingsverket.

 

 

25 år med DKS

25 år med DKS