hedmark

Det var i Hedmark det startet - 25 år med DKS


I år fyller Turnéorganisasjonen og DKS i Hedmark 25 år.
Dette skal markeres!

Skoleåret 2016/17 feirer vi elevene, kunsten, kunstnerne, skolene og kommunene! Det vil komme til uttrykk på ulikt vis. Blant annet inviterer vi til muligheten for å bli festivalskole.

Utlysning:

Ønsker din skole å arrangere en tredagers kunstfestival?
En av våre satsinger vil være å plukke ut tre skoler (ungdomsskoler/ barne- og ungdomsskoler) til å bli festivalskoler. Det skal skreddersys et tredagers DKS-program. Prosjektleder og komponist Eivind Buene vil lede prosessen i samarbeid med Turnéorganisasjonens ansatte, festivalskolen og kommunens DKS-kontakt.  Her vil urframføring av et bestillingsverk være den store finalen.
Dette vil finne sted på kveldstid slik at også lokalsamfunnet får ta del i festivalen.
 
Litt om bestillingsverkprosjektet
Det er Eivind Buene som skal skrive et verk for neoN-ensemblet. Det består av fem til syv satser. Med tilgang til komposisjonen skal elevgrupper under festivalen få «kommentere» det nyskrevne verket. Dette vil komme til uttrykk gjennom verksteder innen kunstarter som litteratur, visuell kunst, scenekunst (dans og teater), film eller kunstarter i samspill. Sammen med neoN-ensemblet urframføres resultatet under festivalens avslutningskonsert.
 
Kriterier for utvelgelse av skole som arena for en kunstfestival

 1. Ungdomsskoler og barn- og ungdomsskoler i Hedmark
 2. Tredagers festival fra tirsdag til torsdag med inntil to produksjoner i tillegg til bestillingsverksprosjektet
 3. Urframføring av bestillingsverket blir på kveldstid den siste festivaldagen.
  Her får vi se resultatet av elevdeltagelsen i de ulike verkstedene.
 4. Festivalprogrammet blir skolens eneste tilbud fra Turnéorganisasjonen i 2016/17
 5. Skolen/kommunen går inn med en egenandel som spesifisert nedenfor
 6. Festivalen må være en integrert del av skolens planer for en avtalt festivalperiode 
 7. Søknaden må være forankret hos både skolens rektor og i kommunens kultur- og oppvekstadministrasjon
 8. Dersom skolen har spesifikke preferanser på en eller flere kunstarter, kan dette legges inn i søknaden
 9. Skolen kan vurdere å trekke inn kulturskolen eller andre lokalressurser som del av søknaden. Dette må eventuelt begrunnes.
 
Hvorfor din skole?
I utvelgelsesprosessen vil søknader som tydeliggjør skolens egenart og motivasjon bli vektlagt

Økonomi
Turnéorganisasjonen har satt av kr 130.000,- per kunstfestival.
Kommunen/skolen går inn med en egenandel på
 • kr 15.000,- for skoler med flere enn 100 elever
 • kr 10.000,- for skoler med færre enn 100 elever.

Tidspunkt for festivalene
Første kunstfestival    Oktober 2016
Andre kunstfestival     Februar 2017
Tredje kunstfestival     Mars/april 2017
 
Søknadsfrist
Søknaden sendes til post@turneorg.no merket «kunstfestival»
innen 29. februar.
 
Beslutning om valg av skole

Turnéorganisasjonen tar den endelige beslutning 15. mars.

Bestillingsverk og gjestekunstneropphold

Eivind Buene er en norsk samtidskomponist og forfatter. Han har blant annet vært ansatt som komponist for Oslo Sinfonietta. Fra 2015 til 2019 er han assisterende professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han ble tildelt Spellemannprisen 2012 i klassen ‘komponist’ og Edvard-prisen i 2015 i klassen ‘samtid’. Fra hans forfatterskap kan nevnes romanen Allsang og essaysamlingen Dobbeltliv.

Les mer om Eivind Buene her: buene.com
 
I tillegg til bestillingsverkprosjektet har vi fått kr 350.000,- av Norsk kulturråd til gjesteopphold med Eivind Buene fra januar 2016 og ut 2017. Her skal han kuratere vårt program innen DKS for skoleåret 2017/18. Vår motivasjon for dette er ønsket om å bli utfordret. I Eivind Buene har vi funnet en kunstner som innholdsmessig og kunstnerisk kan sette oss, kunstnerne og skolene på nye spor. Som både komponist, forfatter og spennet mellom disse ser vi fram til vårt samarbeid med ham.

 

 

Eivind Buene

Eivind Buene