hedmark

UKM sikres i 2016

Det ligger nå an til at UKM kan gjennomføres som planlagt i Hedmark kommende år.

I de siste månedene har det vært noe usikkerhet rundt rammene for videre drift av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Hedmark.

Det er nå klart at fylkesrådet innstiller på at det skal bevilges en halv million ekstra til UKM i 2016. Forutsatt at fylkestinget gir sin tilslutning, vil dette sikre at UKM kan videreføres på samme nivå.

– UKM er et fyrtårn, som vi støtter opp om, uttaler fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen til Østlendingen.

Les hele artikkelen om dette i Østlendingen her

 

UKM Fylkesfestival 2015

UKM Fylkesfestival 2015