hedmark

Om Turnéorganisasjonen

Turnéorganisasjonen formidler profesjonell kunst og kultur til barn og ungdom i Hedmark.

Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) ble opprettet som en stiftelse 21. juni 1991. Høsten samme år startet ToH opp med "skolepakka" – et kunst- og kulturformidlingsprogram med profesjonelle kunstnere på turné til grunnskolene i Hedmark. Dette var den første forløperen til det som i dag er kjent som Den kulturelle skolesekken (DKS). Hver elev fikk fra denne høsten et bredere kunsttilbud i tillegg til Rikskonsertenes skolekonsertordning; 10 år før DKS ble opprettet som et nasjonalt program.

I 2014 hadde ToH 90 turneer på veien innen sjangrene litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill. Tilbudet spenner fra konserter for barnehagebarn til forestillinger, konserter, visninger og verksted i grunn- og videregående skole.

ToH har siden 1996 vært fylkessekretariat for Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Hedmark. Årlig deltar ca. 1000 ungdommer på lokale mønstringer i fylkets 22 kommuner. ToH er produsent for en årlig tredagers UKM fylkesfestival. 11 medarbeidere har sin arbeidsplass på Disen kulturveksttun i Hamar. Håkon Skoge har siden 1. mai 2011 vært ansatt som daglig leder.

 

Superwoman - vinner av Gullsekken 2012

Superwoman - vinner av Gullsekken 2012

UKM Fylkesfestival 2015

UKM Fylkesfestival 2015