hedmark

Hedmark kåret til UKM-fylke 2014

UKM Hedmark ble 26. september kåret til årets fylke. Utnevnelsen henger høyt fordi det er fylkene selv som stemmer fram årets vinner.

Dette er en anerkjennelse av vårt UKM-arbeid under ledelse av Karoline Amb, Kua (Kreative unge arrangører) og i samspill med samtlige kommuner i Hedmark.

Samtidig gir det oss en bekreftelse på at vårt nasjonale pilotprosjekt Kua med 15 ungdommer fra hele fylket er en riktig satsing.

Utnevnelsen skjer også på tross av at Hedmark er et av fylkene med dårligst økonomisk fundament. Vi håper fylkespolitikerne fra 2015 og årene framover vil være med på å øke aktivitetsbudsjettet til samme nivå som eksempelvis Oppland.

Gjennom stadig økt deltakelse de siste årene, er UKM blitt Hedmarks viktigste visningsarena for og med ungdom. Mye av æren for dette sender vi til den enkelte kommune!

Link: www.ukm.no/hedmark

 

UKM 2015

UKM 2015