hedmark

Anbefalte verksteder

Nedenfor følger en oppdatert liste med verkstedproduksjoner som våre fagprodusenter anbefaler.

Disse verkstedene kan være aktuelle for kommunenes lokale satsinger i skolene.

Musikk:

Litteratur:

Visuell kunst:

Kunstarter i samspill:

 

Verdensrommet

Verdensrommet