Turnéorganisasjonen
Postadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Besøksadresse: Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar
Telefon: 62 59 87 87 • Nettsted: www.turneorg.no
Transitt
Produksjonsliste
Program

Transitt

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En utstilling som viser hvordan billedkunsten tar opp aktuelle problemstillinger i samtida. Kunstverkene tar for seg møter og forhold mellom ulike kulturer og mennesker på mange plan. Et stort spenn av virkemidler er tatt i bruk; her er foto, video, broderi og tekstilinstallasjon.

Lærerveiledning

Utstillingen bygger på et utvalg verk fra Østlandsutstillingen 2014, nettopp med tanke på at valget av teknikk og uttrykksform forsterker innholdet i verkene. Det kan være interessant å fundere over hvorfor kunstnerne velger akkurat den uttrykksfomen de gjør. Felles for kunstverkene er at de formidler følelser vi alle kan kjenner igjen i våre egne liv.

To av kunstnerne i utstillingen bruker broderi som virkemiddel i sine arbeider. Gelawesh Waledkhani tar utgangspunkt i dagboknotater og brev etter den kurdiske menneskerettsaktivisten, journalisten og læreren Farzad Kamangar. Anna Østerberg viser deler av en fortelling om en far og en datter og deres felles historie.

Shwan Dler Qaradakis video refererer både til russiske rulett, der deltakerne spiller med livet som innsats, og til populærkulturens intense interesse for idoler.

Anita Hillestads  fotografier forteller om fem kvinner i Brakkebygrenda, en okkupert vognplass i Gamlebyen i Oslo.

Kari Anne Helleberg Bahris arbeider har alltid utgangspunkt i forholdet mellom mennesker og samfunnet. Brukte og kasserte klær omskapes og får fortelle historier om livssituasjoner og erfaringer.

Formidler er billedkunstner Berit Myrvold.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Kari Anne Helleberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Anita Hillestad, Gelawesh Waledkhani, Anna Østerberg.
  • I samarbeid med: Produksjonen er støttet av Turnéorganisasjonen.
  • Idé/opplegg: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Kari Anne Helleberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Anita Hillestad, Gelawesh Waledkhani, Anna Østerberg.
  • Berit Myrvold (Billedkunstner og formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Johanna
Foto: Anita Hillestad
Allan III.
Foto: Anna Østerberg
Burnt Generation/Forbidden to Write About You
Foto: Gelawesh Waledkhani
Monologue
Foto: Kari Anne Helleberg Bahri
Russian Rulette
Foto: Shwan Dler Qaradaki
Visuell kunst
Trinn: 9 - 10
Turnéplan: Transitt. V17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Om innhold: Inga Blix (90780014)
Om turné: Reidun Kristiansen (45638259)
Kontaktperson utøver
Berit Myrvold (93895882)
Programlengde
45 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Låsbart klasserom. Ryddet for pulter. Stoler i halvsirkel. Rommet bør kunne delvis mørklegges.
Bærehjelp
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
20 min.
Merknad
Berit Myrvold tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører.Alle voksne som blir involvert i dette besøket, må i god tid få et eksemplar av denne lærerveiledningen. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot utøverne når de ankommer skolen.Lykke til med besøket!
Arrangører
Arrangert av:
Turnéorganisasjonen
Medvirkende
  • Berit Myrvold (Billedkunstner og formidler)